Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda 66 gündem maddesi görüşüldü ve tamamı oybirliği ile kabul edildi. 
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının ilk oturumunu Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında yaptı. Toplantıda ağırlıklı olarak nazım imar plan değişiklik talepleriyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü. Kentsel dönüşüm için gerekli imar plan değişikliklerine ilişkin raporların da aralarında bulunduğu gündem maddeleri meclis üyelerince kabul edildi. 
Büyükşehir Belediye Meclisi ek gündem maddeleriyle birlikte Eylül ayı toplantısında 66 maddeyi görüştü. Maddelerin tamamı meclisten oybirliği ile geçti.