Çağımızda suyun önemi giderek artmaktadır. Son yıllarda yaşanan kuraklık riski suya olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yeterli ve temiz içme suyu ulaştırmak için birçok yerde önemli denecek kadar bir mesafeyi kat etme

Çağımızda suyun önemi giderek artmaktadır. Son yıllarda yaşanan kuraklık riski suya olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yeterli ve temiz içme suyu ulaştırmak için birçok yerde önemli denecek kadar bir mesafeyi kat etmekte ve bu iş için harcadığı enerji et ve süt kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle mera otlak ve yaylalarda yayılan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yapılan bu proje ile hayvan içme suyu (H.İ.S) göletinin jeomebran  ile daha iyi su tutması sağlanarak yörenin talebi karşılanmış olup 1800 büyükbaş, 700 küçükbaş hayvanın su ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Söz konusu işin yapımı devam etmektedir.