Doğal Ürünler Pazarı, Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı alanı içerisinde toplam 53.135 m²'lik bir alana sahiptir. İçerisinde 442 m²'lik idari bina, toplam 1.620 m²'lik 54 adet bahçe kulübesi (54*30), toplam 26.410 m²'lik 54 adet bahçe (19*660 m² ) + (

Doğal Ürünler Pazarı, Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı alanı içerisinde toplam 53.135 m²'lik bir alana sahiptir. İçerisinde 442 m²'lik idari bina, toplam 1.620 m²'lik 54 adet bahçe kulübesi (54*30), toplam 26.410 m²'lik 54 adet bahçe (19*660 m² ) + (16*503 m² ) + (19*330 m²), toplam 140 araçlık açık otopark, 9 m² giriş güvenlik kulübesi ve 645 m²'lik rezerv alan bulunmaktadır. Proje inşaatı devam etmektedir.