Mülga KHGM tarafından 1985 yıllarında uygulaması yapılmış olan sulama göletinin beton sulama kanalları da aynı yıl yapılmıştır. Ancak tesisin sulama şebekesi  ekonomik ömrünü yitirmiş bulunmaktadır. Sulama Şebekesi proje kapsamında rehabilite ed

Mülga KHGM tarafından 1985 yıllarında uygulaması yapılmış olan sulama göletinin beton sulama kanalları da aynı yıl yapılmıştır. Ancak tesisin sulama şebekesi  ekonomik ömrünü yitirmiş bulunmaktadır. Sulama Şebekesi proje kapsamında rehabilite edilecektir. Tesisin rehabilitasyonu ile modern sulama sistemlerinden olan Yağmurlama Sulama sistemine dönüştürülmesi  ile 113 L/s’lik debisi ile halihazırdaki sulaması 1200 dekardan 2000 dekara çıkmış olacaktır. Söz konusu işin yapımı devam etmektedir.