Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretimin, tarımsal altyapının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal

Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretimin, tarımsal altyapının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlanmıştır. Mülga KHGM tarafından uygulaması yapılmış olan H.İ.S göletinin su tutmaması nedeniyle muhtarlık hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut göletin jeomembran kaplanmasını talep etmiştir. Muhtarlığın müracaatı üzerinde konu mahallinde incelenerek alternatif su kaynakları araştırması yapılmış ancak kullanılabilir herhangi bir kaynak izine rastlanmamıştır. Bunun üzerine söz konusu alanda hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut göletin su tutmasını sağlamak üzere jeomembran kaplama projesi yapılarak 12650 küçükbaş 400 büyükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanacaktır. Söz konusu işin yapımı devam etmektedir.