Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürülmesi İçin İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması Sonucu Elde Edilen Yarışma Projesinin Uygulamaya Yönelik Mimari Projelere dönüştürülmesinin ardından, İç kale restorasyonu ile birlik

Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürülmesi İçin İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması Sonucu Elde Edilen Yarışma Projesinin Uygulamaya Yönelik Mimari Projelere dönüştürülmesinin ardından, İç kale restorasyonu ile birlikte eş zamanlı olarak çalışmalar başlatılmıştır. İlgili çalışmalar halen deva etmektedir.