Resmi adı Talas Amerikan Orta Okulu (Talas American School for Boys)’dur. 1889 yılında Amerikalılar tarafından misyonerliği yaymak için yaptırılmıştır. Ülkemizde 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren okullar ve hastaneler aracılığyla misyonerlik faal

Resmi adı Talas Amerikan Orta Okulu (Talas American School for Boys)’dur.
1889 yılında Amerikalılar tarafından misyonerliği yaymak için yaptırılmıştır. Ülkemizde 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren okullar ve hastaneler aracılığyla misyonerlik faaliyeti yürütülmüştür.
 
Belirli bir mezhebe bağlı olmayan Amerikan misyoner örgütü ABCFM (Amerikan Board of Commissioners for Foreign Missions) Amerika dışında birçok farklı ülkede faaliyet göstermiş, 1820 yılından itibaren ise Osmanlı Devletinde misyonerlik çalışmalarını başlatmıştır.
 
Bu okul Türkiye Cumhuriyeti maarif sistemi içinde yer almadan önce, 1870’li yılların başında, Amerikan misyoner örgütü ABCFM (Amerikan Board of Commissioners for Foreign Missions) tarafından Talas’ta, Ermeni ve Rum çocuklara yönelik olarak önce kız, ardından da erkek okulu olarak ilkokul/ortaokul düzeyinde kurulmuştur. Bu sistem içinde Talas Amerikan Koleji’nin kuruluş tarihi ise 1889 olarak kabul edilmektedir.
 
Okulun Cumhuriyet maarif sistemi içinde İngilizce eğitim veren yatılı bir erkek ortaokulu olarak yer alması 1927 yılında gerekli izinlerin alınmasıyla olmuştur. Talas Amerikan Koleji 15 Ekim 1928’de 25 öğrenci ile öğrenime başlamıştır.
Kurulduğu yıldan itibaren çeşitli binalarda okul ve hastane beraber iç içe 1967 yılına kadar eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.  Okul 1967 yılında kapanmıştır.
 
1974 de Beden Terbiyesi satın alarak restore ettirmiş ve Milli Takım kamp yeri olarak hizmete açmıştır. 1976 yılında bina Gençlik ve Spor Müdürlüğüne devredilerek Güreş milli takım kampı olarak zamanımıza kadar kullanılmıştır.
 
Yapı 1990 yılında tescillenmiştir. Kuzey ve güney doğrultusunda uzanan yapının batı ve doğudan girilen 2 kapısı bulunmaktadır. Yapının ortasında merdiven, merdivenin sağında ve solunda odaların açıldığı salondan oluşmaktadır. Çatısı kiremit kaplıdır.
Amerikan Koleji yapısı 2300 m2 alana sahiptir.
Yapı restorasyonu için toplam 3.500.000 TL harcama yapılmıştır.