Ulaşım Ana Planı (Ulaşım Master Planı) çalışması belediyemizce en son 2008 yılında yapılmıştır. Ayrıca 2008 yılında belediye sorumluluk sahamız 5 merkez ilçeden oluşurken, günümüzde “Büyükşehir Yasası” ile sorumluluk sahamız tüm ilçeleri kapsayacak ş

Ulaşım Ana Planı (Ulaşım Master Planı) çalışması belediyemizce en son 2008 yılında yapılmıştır. Ayrıca 2008 yılında belediye sorumluluk sahamız 5 merkez ilçeden oluşurken, günümüzde “Büyükşehir Yasası” ile sorumluluk sahamız tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişlemiştir. Hedeflediğimiz büyük yatırımlar ve sorumluluk sahamızın genişlemesi, ulaşım sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu ulaşım sorunlarının çözümü amacıyla Ulaşım Ana Planı’nın güncellenmesi durumu bir gereklilik haline gelmiştir. Ulaşım sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Ulaşım Ana Planı çalışmaları kapsamında; 12.500 adet hane anketi 115 Kavşakta araç trafiği sayımları yapılmıştır. Bu toplanan veriler  ulaşım modelleme programına girilmiş ve değerlendirmeler devam etmektedir.