2 adet Kuyusu DSİ tarafından açılan proje sahasına mülga KHGM tarafından 1995 yıllarında beton sulama kanalları yapılmıştır. Ancak tesis  ekonomik ömrünü yitirmiş bulunmaktadır. Bu 2adet  kuyu proje kapsamında rehabilite edilecektir. Tesisi

2 adet Kuyusu DSİ tarafından açılan proje sahasına mülga KHGM tarafından 1995 yıllarında beton sulama kanalları yapılmıştır. Ancak tesis  ekonomik ömrünü yitirmiş bulunmaktadır. Bu 2adet  kuyu proje kapsamında rehabilite edilecektir. Tesisin rehabilitasyonu ile modern sulama sistemlerinden olan Damla Sulama sistemine dönüştürülmesi  ile 2 kuyunun toplamda 120 L/s’lik debisi ile halihazırdaki sulaması 1200 dekardan  2400 dekara çıkmış olacaktır. Söz konusu işin sözleşmesi yapılmış, yer teslimi aşamasındadır.