Yeşilhisar merkez tarım arazilerinin tarımsal sulama faaliyeti için kurulmuş   Yeşilhisar merkez toprak ve su kooperatifi  ve D.S.İ. Teşkilatınca uygulaması yapılmış Akköy Barajı faaliyetlerini sürdürmektedirler. Toprak ve su kooperati

Yeşilhisar merkez tarım arazilerinin tarımsal sulama faaliyeti için kurulmuş   Yeşilhisar merkez toprak ve su kooperatifi  ve D.S.İ. Teşkilatınca uygulaması yapılmış Akköy Barajı faaliyetlerini sürdürmektedirler. Toprak ve su kooperatifi bünyesinde D.S.İ.' ce açılmış yaklaşık 66 adet ve kooperatif kendi bütçesiyle açmış olduğu 30 adet kuyu bulunmaktadır. Bu kuyulardan çekilen su ile  5700 Ha. alan sulamaya açılmış olup halen tarımsal sulama faaliyetini yürütmektedirler. Bunun dışında Akköy Barajından da sulama faaliyetini yürütmektedirler. Bu faaliyet Yeşilhisar Belediye başkanlığınca yürütülmektedir. Belediye Başkanlığı  Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek Akköy Barajının tarla içi sulama kanallarının yapımını istemiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yatırım programına alınarak projesi hazırlanmıştır. Proje sahasında toprak yönünden yapılan araştırma da  II. Ve III. Sınıf tarıma arazilerinden oluştuğu toprak haritalarından  tespit edilmiş, bünye olarak Killi – Tınlı olarak belirtilmiştir. Proje sahasında toprak yönünden herhangi bir olumsuzluk yoktur. Proje sahası halihazırda toprak kanallarla tarımsal sulama faaliyetini yürütmeye çalışılmaktadır. Ancak bilindiği üzere toprak kanalla su tarla başına su iletim randımanı % 56 civarında olup çok düşük bir seviyededir.Bu nedenle sulama yapılan alan kısıtlı kalmaktadır. Proje uygulandıktan sonra proje sahasında randımanlı bir sulama yapılacak aynı zamanda sulama alanı artacak ve sulama işgücü azalacaktır. Böylece çiftçi sulamaya ayırdığı zamanları başka üretim faaliyetlerinde değerlendirecektir. Söz konusu işin ihalesi yapılmış, sözleşme aşamasındadır.